AVANCERAD FÖRHANDLING

Specialistkompetens i arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år

Circle

02

Omfattande internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt

Specialistbyrån är specialister i förhandling. Byråns jurister företräder i över 750 förhandlingar per år. Förhandlingarna sträcker sig från förhandlingar om avgångsvederlag och utköp till kollektivavtalsförhandlingar för multinationella företag. Byråns jurister är specialiserade i såväl arbetsrätt som särskilt utbildad genom byråns interna utbildning i förhandling, förhandlingsstrategi och förhandlingstekniker.

Byrån erbjuder en unik möjlighet till fördjupning inom förhandling genom byråns egen förhandlingsutbildning för yrkesverksamma där förhandling är av stor betydelse för yrkesutövningen.
Utbildningen (180 utbildningstimmar) genomförs över 21 utbildningsdagar och är uppdelad i tre block vardera om 7 dygn. Utbildningen är heltäckande och tar för sig alla moment inom ämnet, bland annat:

-Förhandlingsmetoder och förhandlingsmodeller 
-Profilering av motparten (organisatorisk nivå)
-Profilering av motparten (individnivå)
-Upprättande av förhandlingsstrategi 
-Upprättande av taktisk förhandlingsplan
-Definition av Micro och Makro
-Genomförande av förhandlingen 
-Psykologiska beröringspunkter
-Medveten manipulation
-Psykologisk styrning
-Planenlig psykologisk styrning av motpartens känslor och omedvetna processer
- Avslutande process och vikten av att motparten tror sig vara nöjd med resultatet mm.

Utbildningen genomförs på avancerad nivå varpå lägst 5 års erfarenhet av förhandling fordras för att en ska kunna dra nytta av utbildningen. Utbildningen förläggs till anpassad utbildningsort, lägst 6 och högst 8 deltagare per utbildningstillfälle.
Om ni är intresserad av Specialistbyråns förhandlingsutbildning så är ni välkomna att höra av er.

Du kan läsa mera om Specialistbyrån på sociala medier.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Specialistbyrån och som tillhandahålls av Specialistbyrån.

Jur. Kand. Henric Einarsson

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Specialistbyrån, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Alexander Rådström

Specialistbyrån är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.