Specialistbyrån Utbildning

Specialistkompetens i arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år

Circle

02

Omfattande internationell erfarenhet

Circle

03

Skrolla nedåt

Specialistbyrån i arbetsrätt är Sveriges största arbetsrättsbyrå och genomför över 1500 förhandlingar per år. Vi företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare i utomrättsliga förhandlingar men driver även arbetsrättsligaprocesser i domstol. Det kan exempelvis handla om avgångsvederlag, utköp från en anställning, hur kollektivavtal tillämpas eller omorganiseringar på arbetsplatsen. Vår erfarenhet och specialistkompetens sträcker sig från mindre lokala företag till stora multinationella koncerner. Det innebär att våra jurister besitter betydande kunskap inom de olika yrkesbranscherna liksom kunskap inom de olika kollektivavtalsområdena och tillämpningen av dessa. Specialistbyrån i arbetsrätt har därtill god kännedom kring vad som betraktas som gängse sed eller vilka särbestämmelser som finns inom den specifika branschen. Det har gjort Specialistbyrån i arbetsrätt till den främsta arbetsrättsliga byrån på marknaden avseende specialistkompetens inom de olika branscherna.

Specialistbyrån i arbetsrätt biträder årligen vid tecknandet av över 1000 avtal på både den svenska och den internationella arbetsmarknaden. Det kan exempelvis handla om anställningsavtal, avtal om utköp, kollektivavtal, avtal om delägarskap, optionsavtal eller olika nivåer av sekretessavtal på både den svenska och den internationella marknaden.

Specialistbyrån i arbetsrätt genomför utbildningar inom arbetsrätt åt såväl arbetsgivare, fackförbund som övriga särskilda intresseorganisationer. Det kan vara ett mellanstort företag som behöver utbildning i den grundläggande arbetsrätten, stora HR sektioner på mellanstora eller stora företag eller särintresse grupper från utlandet vars syfte är att överväga etablering på den svenska marknaden.

Vi har färdiga utbildningar i framförallt arbetsrätt, avancerad förhandling och arbetsmiljöfrågor men kan även skräddarsy innehållet utifrån önskemål från klienten. Ni är välkomna att höra av er vid intresse för ytterligare information om Specialistbyrån i arbetsrätts utbildningar.